01-07-2015 rynek obligacji

Zakup obligacji skarbowych i korporacyjnych uważany jest za jedną z bezpieczniejszych decyzji inwestycyjnych – gwarantuje stabilny zysk za cenę niewielkiego ryzyka.

Ta forma inwestowania cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Zanim dokonamy zakupu, warto dowiedzieć się co nieco o rynku obligacji.

Obligacje – skarbowe i nie tylko

Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi, które potwierdzają istnienie zobowiązania pożyczkowego emitenta w stosunku do obligatariusza (posiadacza obligacji). Innymi słowy, przy zakupie obligacji skarbowych, stajemy się wierzycielami Skarbu Państwa, który z kolei zobowiązuje się swój dług uregulować (wykupić obligację) w określonym terminie, a także regularnie uiszczać odsetki. Poza najpopularniejszymi obligacjami skarbowymi, istnieją również obligacje municypalne, emitowane przez samorządy terytorialne, oraz obligacje korporacyjne, emitowane przez przedsiębiorstwa.

Na co zwracać uwagę

Po pierwsze, zapadalność, inaczej termin wykupu, czyli okres pomiędzy datą emisji, a datą wykupu obligacji. Przykładowo, jeśli kupujemy, najpopularniejsze w Polsce, dwuletnie obligacje Skarbu Państwa, ich zapadalność wynosi dwa lata od momentu wyemitowania. Po drugie, wartość nominalna i kupon. Wartość nominalna jest określoną sumą przypisaną każdej obligacji, natomiast kupon to kwota, którą emitent uiszcza regularnie posiadaczowi obligacji (odsetki). Obligacje dzielą się na zerokuponowe, oraz kuponowe – stałokuponowe i zmiennokuponowe. Obligacja zerokuponowa sprzedawana jest z dyskontem, tj. poniżej wartości nominalnej. Dyskonto stanowi w tym przypadku zysk inwestora. Posiadacze obligacji kuponowych otrzymują regularnie odsetki, częstotliwość ich wypłacania zależy od rodzaju obligacji. Wartość kuponu może być stała (obligacje stałokuponowe) bądź zmienna, uzależniona np. od wysokości inflacji (zmiennokuponowe). Obecnie dostępne dwuletnie obligacje Skarbu Państwa ze stałym oprocentowaniem oferują rentowność 3% rocznie; a zmiennoprocentowe – 3,3% w pierwszym półroczu (odsetki wypłacane są dwa razy w roku).

Inwestycje w obligacje coraz chętniej wybierają mali i średni inwestorzy. To jeden z najbardziej dochodowych instrumentów finansowych, którego oprocentowanie sięga często nawet 8% w skali roku. To właśnie przyciąga inwestorów. Szalenie ważna jest dobra analiza poprzedzająca  decyzję o rozpoczęciu inwestycji, w której pomagają wykwalifikowani doradcy – mówi Jacek Sławiński, prezes Kancelarii Inwestycyjnej Investo

Inwestycja w obligacje – dla kogo?

Obligacje skarbowe są jedną z pewniejszych inwestycji. Wprawdzie w wyniku kryzysu okazało się, że nawet inwestycje w obligacje mogą być obarczone ryzykiem, jednak nadal pozostają relatywnie pewną lokatą środków finansowych. Obligacje korporacyjne są również interesujące dla inwestorów, jednak w przypadku ich zakupu naszym priorytetem powinna być ocena wiarygodności emitenta. Inwestycja w obligacje powinna być rozważana przez każdego inwestora, również nastawionego na szybki zysk, gdyż są one doskonałym sposobem na dywersyfikację portfela i zminimalizowanie potencjalnych strat z bardziej zyskownych (i ryzykownych) inwestycji.