28-07-2015 rynek leasingu w Polsce

Warszawa, 28.07.15: Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący 90 proc.
rynku leasingu w Polsce podał, że branża w I półroczu 2015r. odnotowała 13,2 proc. wzrost wartości nowych kontraktów. Po 3 proc. dynamice na koniec I kwartału wypracowano dalszy, 22 proc. wzrost w II kwartale. Przez pierwsze sześć miesięcy roku, polscy przedsiębiorcy sfinansowali aktywa o łącznej wartości niemal 24 mld zł. Wyniki pierwszego półrocza wskazują na wzrost we wszystkich raportowanych grupach.

Polski rynek leasingu rozwija się systematycznie od lat. Po 21,3 proc. wzrośnie i wartości nowych umów na poziomie 42,8 mld na koniec 2014, firmy leasingowe w pierwszym półroczu br. wypracowały 13,2 proc. wzrost odnoszący się do 24 mld wartości transakcji. Oczekujemy, że na koniec roku, zrównoważonym wzrost gospodarczy w dalszym ciągu będzie pozytywnie wpływał na wyniki polskiej branży leasingowej – powiedział Wojciech Rybak, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.