Great Luxury Car

Great Private Equity – Emisja Specjalistycznych Obligacji dotyczących wynajmu luksusowych samochodów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W Dubaju, w samym tylko 2018 roku, odbędzie się ponad 50 wystaw i targów różnych branż gospodarki światowej. Jednak największa światowa wystawa – Expo 2020 rozpocznie się w Dubaju 20 października 2020 roku i trwać będzie przez sześć miesięcy. Oczekuje się, że Expo 2020 przyciągnie do tej metropolii blisko 30 milionów odwiedzających. Już dziś Dubaj przygotowuje się do tego wydarzenia rozbudowując infrastrukturę drogową, budując hotele, obiekty handlowe itp.

Dzięki przyjaznym warunkom dla prowadzenia działalności Dubaj przyciąga przedsiębiorców z całego świata. Jest  najbardziej kosmopolitycznym miastem w regionie. Powoduje to, że w metropolii stale rośnie popyt na wynajem samochodów różnych klas.

Great Luxury Cars jest spółką celową utworzoną w Dubaju na potrzeby działalności w zakresie prowadzenia sieci wypożyczalni aut luksusowych. Obsługa klienta spełniać będzie najwyższe standardy, z którymi nie radzą sobie obecnie działające tam wypożyczalnie. Adresatami naszej usługi będą odwiedzający Dubaj turyści oraz szeroko rozumiani przedstawiciele świata biznesu. Great Luxury Cars podpisuje umowy z renomowanymi sieciami hoteli, a także z pensjonatami rodzinnymi działającymi w Dubaju i na obrzeżach metropolii. Ilość corocznie organizowanych w Dubaju targów i wystaw, zaś w szczególności zbliżające się Expo 2020 powodują, że świadczona na wysokim poziomie usługa wynajmu aut luksusowych gwarantuje zdobycie przez Great Luxury Cars znaczącej części tego rynku.

Great Private Equity Sp. z o.o. (dalej jako: ‘Spółka’, ‘Emitent’) planuje na przełomie I i II kwartału 2018 r. przeprowadzenie prywatnej emisji obligacji zabezpieczonych o maksymalnej wartości 2.500.000 PLN.

Celem emisji jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji na bieżącą działalność spółki zależnej GREAT LUXURY CARS mającą swoją siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w miejscowości Dubaj. Celem działalności spółki zależnej GREAT LUXURY CARS w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest szeroko rozumiana działalność na rynku usługowym, poprzez krótkoterminowy jak i długoterminowy wynajem samochodów luksusowych. Uzyskane środki z emisji Obligacji serii LUXCAR-A zostaną przekazane spółce zależnej GREAT LUXURY CARS na zakup nowych, luksusowych samochodów w celu poszerzenia i rozwoju działalności operacyjnej jak i statutowej.