Nasze doświadczenie i wyznawane wartości to również sprawne narzędzie dla wszystkich oczekujących skuteczności oraz profesjonalnego wsparcia w transakcjach w ramach corporate finance i investment banking.

Wiemy, że zaufania nie zdobywa się z dnia na dzień. Ale jesteśmy pewni, że dzięki naszej filozofii, osiąganym wynikom i uczciwej pracy wspólnie z naszymi Klientami możemy budować partnerskie relacje.

Great Private Equity wykorzystuje w pełni swoje atuty:

  1. Wysoki poziom kompetencji i doświadczenie zespołów doradczych,
  2. Zaangażowanie branżystów w funduszach private equity,
  3. Jasno określona strategia, skoncentrowana na wspieraniu emitentów,
  4. Aktywny nadzór i współpraca z właścicielami spółek, w tym udział w organach zarządzających i nadzorujących,
  5. Kreatywność i wykorzystanie różnorodnych instrumentów finansowych przy realizacji transakcji.

 

Wszystkie projekty realizowane są w oparciu o analizę fundamentalną

(m.in. analiza sprawozdań finansowych, prognozowanie wyników, wycena),

a także czynniki jakościowe

(m.in. ocena zarządu, analiza strategii spółki, jakość komunikacji z inwestorami).

Przemysław Mikołajczak
Szef Zespołu Prawnego